Основна школа Рудине

ГПС: 
Latitude: 43.716420000000
Longitude: 19.761980000000