Школе

Општина / Место Период Статус
11 Основна школа “Димитрије Туцовић” ИО Златибор Чајетина
Златибор
Период после 1945. Нема статус непокретног културног добра
12 Основна школа Рудине Чајетина
Рудине
Период после 1945. Нема статус непокретног културног добра
13 Основна школа “Ђура Јакшић” Ужице
Равни
Кнежевина Србија Нема статус непокретног културног добра
14 Основна школа “Димитрије Туцовић” ИО Голово Чајетина
Голово
Краљевина Југославија Нема статус непокретног културног добра
15 Основна школа “Вук Караџић” Чајетина
Доброселица
Кнежевина Србија Нема статус непокретног културног добра
16 Основна школа “Димитрије Туцовић” Чајетина
Чајетина
Кнежевина Србија Нема статус непокретног културног добра
17 Школа “Јосип Терзић” Чајетина
Алин Поток
Краљевина СХС Нема статус непокретног културног добра
18 Основна школа “Димитрије Туцовић” ИО Јабланица Чајетина
Јабланица
Краљевина СХС Нема статус непокретног културног добра
19 Школа “Бранислав Пишчевић” Чајетина
Семегњево
Краљевина СХС Нема статус непокретног културног добра

Pages