Пројекат КУЋА ЗА ПАМЋЕЊЕ, УГ Златиборски круг, одобрен од Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије

Небојша Васиљевић, помоћник министра у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, 13.06.2014. у Палати Србија уручио је уговоре добитницима Јавног конкурса за доделу средстава из програма у области развоја информационог друштва.

У циљу промоције информационог друштва и афирмације примене информационо-комуникационих технологија, Министарство је покренуло пројекат финансирања и суфинансирања предлога програма у оквиру пет предложених тема: Такмичења у областима рачунарства, математике и физике, Безбедност деце на интернету, Дигитализација културне баштине, Унапређење социјалне укључености особа са инвалидитетом применом информационо-комуникационих технологија и Организација летњих школа у области рачунарства и информатике.

На Јавни конкурс за доделу средстава из програма у области развоја информационог друштва 2014. године пријављено је 201, а Министарство трговине, туризма и телекомуникација подржало је 44 предлога програма.

УГ Златиборски Круг конкурисало је са пројектом КУЋА ЗА ПАМЋЕЊЕ, кроз предлог спровођења IT активности Радионице КРУГ уз стручну подршку историчара уметности Др Николе Крстовића и Марије Крстовић са Златибора.

КУЋА ЗА ПАМЋЕЊЕ представља један од пројеката дигитализација градитељског наслеђа Златибора (предратне и међуратне куће и виле, школе из друге половине XIX и почетка XX века, цркве, цркве-брвнаре и манастири златиборског краја)

Дигитализација културне баштине

Златибор је област богата градитељском баштином: 60-ак објеката значајни су за локалну, регионалну или националну историју са статусом споменика културе од изузетног значаја. Међутим, градитељско наслеђе планине драматично нестаје пред туристичко-инвестиционо-градитељском експанзијом. Додатно, села нестају услед миграција. У оваквој клими неке грађевине су трајно изгубљене (срушени или измењени до непрепознавања) или су у категорију угрожене културне баштине. Наведене карактеристике најизразитије су на старим приватним вилама, црквама и школама.

Локално становништво више не препознаје огромну вредност сопственог градитељског наслеђа. Дигитализацијом се ствара база и примарни извор проучавања, развија се и подстиче сећање. Програмом дигитализације градитељског наслеђа не чувају се од заборава само градитељске и архитектонске вредности, већ и читави (антрополошки) контексти и друштвена историја и култура. Дигитализацијом истражених и документованих података чувају се и идентитети, јача индивидуална и колективна свест, дух места, али и однос заједнице према квалитету живота.

Присуство великог броја туриста омогућава велику видљивост иницијативе а локално становништво трансформише у свесне и савесне баштинике и преносиоце новостечених знања.

Дигитализацијом истражених података и креирањем онлине база значајно ће се подићи ниво свести локалне заједнице о сопственом месту као и ниво информисаности и новостечених знања. Сходно нивоу унапређења квантитета и квалитета развија се и дух места, индивидуалног и колективног поноса и припадности богатој локалној традицији и наслеђу.

Изузев подизања свести и нивоа знања и информисаности, сврха дигитализације је и инспирисање појединаца и група из локалне заједнице на проактиван приступ и допринос истраживању и развоју дигитализованог садржаја. Сврха је и деелитизација и демократизација културног наслеђа, међугенерацијски и социјални дијалог у циљу промоције градитељске баштине и идеје дигитализације баштинског корпуса.

Успешност реализације пројекта гарантује и претходни пројекат аутора који је добио Специјалну награду Europa Nostra 2012. у Лисабону, Португал "Најлепше куће Златибора од XIX века до данас" - www.zlatibor.rs/kucezlatibora/index.html

Завршетак пројектних активности КУЋА ЗА ПАМЋЕЊЕ и презентација прикупљених и обрађених података и препорука, планиран је за средину окробра 2014.