У току теренска истраживања у Јабланици

Црква Покрова Пресвете Богородице Јабланица - Поједине собрашице су потпуно затворене, док су остале у облику тремова ниско одигнутих од тла, на дирецима, са софром и клупама конструктивно уклопљеним у градњу. Гробље из прошлог века, стотинак метара западно од цркве, и данас је у употреби. Надгробни споменици претежно су од пешчара, са бојеним клесаним натписима, биљним орнаментима и симболичким представама.

Конзервација је делимично изведена на собрашицама 1987. године, а до октобра 2014. године требало би да буду завршени радови на реконструкција собрашица и уређењу приступног пута до црквеног комплекса (у оквиру пројекта прекограничне сарадње Србије и Црне Горе "Кроз културу и туризам за боље партнерство").