Виле

Општина / Место Период Статус
1 Кућа у Музеју "Старо село" у Сирогојну Чајетина
Сирогојно
Краљевина Србија Непокретно културно добро од изузетног значаја
2 Кућа у Музеју "Старо село" у Сирогојну Чајетина
Сирогојно
Кнежевина Србија Непокретно културно добро од изузетног значаја
3 Кућа Миладина Пећинара Чајетина
Златибор
Период после 1945. Нема статус непокретног културног добра
4 Кућа Милића од Мачве Чајетина
Златибор
Период после 1945. Нема статус непокретног културног добра
5 Вила Ђура Борошића Чајетина
Златибор
Краљевина Југославија Нема статус непокретног културног добра
6 Вила Радомира Милаћевића - Милаћа Чајетина
Златибор
Краљевина Југославија Нема статус непокретног културног добра
7 Вила Александра Павловића Чајетина
Златибор
Краљевина Југославија Непокретно културно добро
8 Вила Јанчића Чајетина
Златибор
Краљевина Југославија Нема статус непокретног културног добра
9 Вила "Јеље" Чајетина
Златибор
Краљевина Југославија Нема статус непокретног културног добра
10 Вила "Блед" Чајетина
Златибор
Краљевина Југославија Нема статус непокретног културног добра

Pages